Verbouwing Housewing Cals College IJsselstein

 • Periode

  2019

 • Opdrachtgever

  Cals College IJsselstein

 • Sector
 • Dienst

 • Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement:

In de zomer van 2019 is de BINAS vleugel voor het Cals College in IJsselstein verbouwd. Onder aansturing van Projectis is in een kort tijdsbestek een ontwerp uitgewerkt dat past binnen de uitgangspunten van de opdrachtgever. Met name de aspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zijn hierbij van essentieel belang. In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget. Het project is binnen de vooraf vastgestelde kaders budget, kwaliteit en planning afgerond.

 

Opdrachtgever de heer N. de Jong over Projectis Bouwmanagement:
“Wij hebben Mike van Weelden leren kennen als een deskundig persoon, die namen het Cals College meerdere projecten uitstekend heeft begeleid. Je hebt ons veel werk uit handen genomen en ons goed geadviseerd. Ook de wijze waarop jij de bouwvergaderingen leidde en de manier waarop jij omging met (onder)aannemers, verdient alle lof. Daarnaast hebben we je leren kennen als een prettig persoon en een echte teamplayer.”

Gerelateerde Projecten