Nieuwbouw zorgboulevard Emmeloord

  • Periode

    2009 - 2011

  • Opdrachtgever

    Wellcare24

  • Sector
  • Dienst

  • Huisvestingsadvies

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement:

Wellcare24 is voornemens om, binnen een nieuw te bouwen zorgboulevard in Emmeloord, zorg te verlenen op commerciële basis. Hierbij komen apotheek, drogisterij en thuiszorgwinkel samen op een locatie met voorzieningen voor huisartsen, fysiotherapeuten, nierdialysemogelijkheden, opticien, audicien, gespecialiseerde kapsalons en gezondheidswinkels.

Projectis Bouwmanagement begeleidt Wellcare24 bij de uitwerking van het nieuwe zorgconcept en bij de totale voorbereiding en realisatie van deze zorgboulevard. Op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruiker, is door Projectis een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen met bijbehorende kostenraming en planning opgesteld. Dit programma wordt onder aansturing van Projectis door het team van adviseurs uitgewerkt tot een ontwerp. Tijdens de uitvoeringsfase vertegenwoordigt Projectis de opdrachtgever en worden de kwaliteit, planning en het budget bewaakt.

Gerelateerde Projecten