Masterplan 26.000 m² ROC Graafschap College Doetinchem

 • Periode

  2019 - 2024

 • Opdrachtgever

  Graafschap College

 • Sector
 • Dienst

 • Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement:

In opdracht van regionaal opleidingscentrum (ROC), het Graafschap College Doetinchem, is door Projectis Bouwmanagement een Masterplan voor de verbouwing en verduurzaming van de locatie Kennedylaan van het ROC Graafschap College in Doetinchem.Voortkomend uit het Klimaatakkoord Nederland is een Sectorroutekaart voor het vastgoed in het MBO opgesteld, met als concrete doelstelling 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Afgeleide doelstelling richting 2030 is dat elke onderwijsinstelling jaarlijks 2% minder CO2-uitstoot haalt.

Doel van de verbouwingen is ook om hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs te bieden met opleidingen die uitstekend aansluiten op de behoeften van studenten en arbeidsmarkt.

In de komende jaren wordt het Masterplan gefaseerd uitgevoerd.

Gerelateerde Projecten