Iseldoks Doetinchem

  • Periode

    2014 – 2015

  • Opdrachtgever

    draaijer+partners

  • Sector
  • Dienst

  • Directievoering
  • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement:

Op Iseldoks 1 in Doetinchem worden 124 woningen en (zorg)appartementen gebouwd, zowel het huur- als koopsegment. Naast woningen is er ruimte voor ongeveer 800 m2 kantoor en 6.000 m2 winkels. Het geheel wordt voorzien van een parkeergarage. Het totale project, groot 25.000 m2 BVO wordt in 2015 opgeleverd.

Projectis Bouwmanagement is gevraagd de directievoering en toezicht te verzorgen. Projectis stuurt het bouwteam aan en bewaakt de voortgang, de kwaliteit en het budget.