Uitbreiding Graafschap College Doetinchem

 • Periode

  2014 – 2015

 • Opdrachtgever

  Graafschap College

 • Sector
 • Dienst

 • Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement:

In opdracht van regionaal opleidingscentrum (ROC), het Graafschap College Doetinchem, wordt de afdeling Zorg & Welzijn verbouwd en uitgebreid met een nieuwe centrale hal, lokalen en een gymzaal.

Aan de hand een Programma van Eisen wordt onder aansturing van Projectis een ontwerp uitgewerkt dat past binnen de uitgangspunten van de opdrachtgever. Met name de aspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zijn hierbij van essentieel belang.

Deze uitbreiding, naar een ontwerp van Maas Architecten, bestaat uit een nieuwe hoofdentree en ruimtes voor creatieve vakken en een sportaccommodatie. De gymzaal is gesitueerd op de eerste verdieping boven de nieuwe centrale hal. Daarboven zijn de overige ruimtes gesitueerd. Het geheel staat echter ‘los’ van het bestaande gebouw en is hiermee door middel van een atrium verbonden. Middels luchtbruggen, die door het atrium lopen, kan het bestaande gebouw bereikt worden. De opgetilde nieuwbouw is een compacte opvallende verschijning, die van grote afstand de nieuwe hoofdentree accentueert.

In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget.

 

Opdrachtgever mevrouw Shkolnik-Oosterwouder over Projectis Bouwmanagement:
“Projectis Bouwmanagement – Mike van Weelden –  is in staat om binnen het beschikbare budget de afgesproken resultaten te behalenHij is resultaatgericht, doortastend en heeft een no-nonsense aanpak. Hij is plichtbewust en vertegenwoordigt de belangen van ons als opdrachtgever zeer goed. Wij hebben Mike leren kennen als een integer en betrouwbaar persoon. Hij communiceert uitstekend, zowel in woord als geschrift, zowel op het niveau van bestuur als de werkvloer. Hij zorgt voor tijdige en volledige voortgangsinformatie en zorgt bij calamiteiten voor passende oplossingen  “
 

Gerelateerde Projecten