Wij begeleiden u graag bij het realiseren van uw project!

Het succesvol managen van bouwprojecten vraagt veel kennis, kunde en ervaring. Het leiden, sturen en bewaken van projectorganisaties is onze expertise. Projectis Bouwmanagement begeleidt voor u het gehele bouwproject, vanaf het initiatief tot en met de uitvoeringsfase. Uw vraagstuk wordt vertaald in de volgende diensten:

Huisvestingsadvies

Uw doelstellingen, bedrijfscultuur en toekomstvisie vertalen wij  in een concreet huisvestingsplan.

Leer meer

Projectmanagement

Uw project sturen wij aan op de factoren tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie. Risico’s worden vooraf geanalyseerd en  beheerst.

Leer meer

Directievoering

Uw belangen worden door ons optimaal behartigd tijdens de bouw van uw project. De kwaliteit van de uitvoering wordt door de toezichthouder bewaakt.

Leer meer

Waarom Projectis Bouwmanagement?

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en  toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.

Wij zijn bijzonder tevreden. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld.

ir. Rob van Aarem, Senior Development Manager OVG Projectontwikkeling

Wij hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. De persoonlijke advisering en samenwerking getuigen van professionaliteit, kundigheid en flexibiliteit.

drs. Martijn Sonjé MCPm, Teamleider Repressie en Commandant van Dienst

Mike blijft ten alle tijden rustig en nuchter in zo’n dynamische omgeving, en weet op die manier juist alle partijen mee te krijgen en het project goed te beheersen. Mike heeft een heldere en systematische aanpak van projecten, waardoor we heel resultaatgericht konden werken.

ir. Hannah van der Leij, Projectmanager duurzaam vastgoed

Mike heeft geen dikke en warrige rapportages nodig, maar komt met passende oplossingen, bruikbare planningen en realistische kostenplaatjes. Hij verstaat zijn vak uitstekend. Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking.

ing. Frédéric Lecoeuvre, projectleider gemeente Zevenaar

De samenwerking kenmerkte zich door rust, professionaliteit, kennis, klantgerichtheid en flexibiliteit. Vooral de accuratesse van het volgen en signaleren van diverse processen was iets dat opviel.

ing. Henk Meijs, commandant en projectleider brandweer Brabant Noord

Projectis Bouwmanagement – Mike van Weelden – is in staat om binnen het beschikbare budget de afgesproken resultaten te behalen. Hij is resultaatgericht, doortastend en heeft een no-nonsense aanpak. Wij hebben Mike leren kennen als een integer en betrouwbaar persoon.

Drs. Sarien Shkolnik-Oosterwouder MME, vice voorzitter college van bestuur Graafschap College

Projectis Bouwmanagement heeft de vertegenwoordigers van stadsdeel Zuidoost en DWI op een prettige manier naar een nieuwe werkomgeving begeleid.

ir. Bas Keuper, Projectmanager maatschappelijk vastgoed gemeente Amsterdam

Mike is bijzonder kundig op het gebied van bouwmanagement en weet mede door zijn eigen, prettige manier van werken, voor zijn opdrachtgever het maximale uit een project te behalen.

ing. Albèrt Duyst, directeur at Duyst & Projecten

Mike stelt maar een belang voorop en dat is het belang van zijn opdrachtgever. De rust die Mike uitstraalt heb ik als zeer prettig ervaren en in combinatie met een stevige dosis deskundigheid en vakmanschap was hij voor mij de ideale partij.

Twan Langenhuizen BBA, Commandant Korps Marinebrandweer, Koninklijke Marine.

Projectmanager Mike van Weelden is een stevige en duidelijke bouwmanager/directievoerder, die daadkrachtig en oplossingsgericht optreedt, rekening houdend met de betrokken partijen. Mike heeft zich geprofileerd als een professioneel, flexibel, kwaliteitsbewust en integer persoon.

ir. Rob van Ritbergen, Project Management Bureau gemeente Amsterdam